Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Inżynierii Materiałowej

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  Ocena: wyróżniająca
 • Wydział Metali i Informatyki Przemysłowej
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Metali Nieżelaznych
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
  Instytut Politechniczny
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Częstochowska
  Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Gdańska
  Wydział Chemiczny
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Koszalińska
  Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  Wydział Mechaniczny
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Łódzka
  Wydział Chemiczny
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Opolska
  Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Poznańska
  Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  Wydział Chemiczny
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Szczecińska
  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
  Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Inżynierii Materiałowej
  Ocena: wyróżniająca
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Chemiczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Wydział Chemii
  Ocena: brak danych
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
  Wydział Nowych Technologii i Chemii
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu
  Wydział Inżynierii Dentystycznej
  Ocena: pozytywna

Publikacje


Link do http://www.wwsi.edu.pl/